at the University of Hawaiʻi at Mānoa
UHCSEAS on Facebook UHCSEAS on Twitter UHCSEAS on LinkedIn UHCSEAS on Vimeo UHCSEAS on Instagram
The Center for Southeast Asian Studies > Projects > Ub-ufok Ad Fiallig Overview > Resources > Old Kiyyangan Village Teacher’s Archaeology Manual > Blank Activity Worksheets

Blank Activity Worksheets

You can download the blank worksheets below. Additionally, click the module title to enter the module.


Combined Blank Activity Sheets

This file contains both modules 1 & 2 in both Tagalog and English:


Module 1: What is archaeology? The prehistory of Old Kiyyangan Village

Ano ang arkeolohiya? Ang kasaysayang prehistoriko ng Sinaunang Nayon ng Kiyyangan

link to module 1

Module 2: Early Ifugao diet and environment

Sinaunang pagkain at kapaligiran ng mga Ifugao

link to module 2